สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุม "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

Undefined

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมในหัวข้อ "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก" โดยมี คุณณัฐธภา เดชเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: