สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดงานเสวนา "คิดอย่างไร-ไอเดียกระฉูด"

Undefined

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการวิจัยเเละประเมินเทคโนโลยีทางการเเพทย์เเละทีม Research Empowermen สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง "คิดอย่างไร-ไอเดียกระฉูด" กลยุทธ์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้ง Workshop ระดมสมองเพื่อพัฒนางานให้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
 ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking , เรียนรู้วิธีเเละการขับเคลื่อนความคิดดีๆด้วยการลงมือทำ โดย คุณเมย์ ศรีพัฒนาสกุล คุณกฤตธัช เมฆอัมพรพงศ์ เเละทีมลูกคิด ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันฯ ชั้น 12

ภาพกิจกรรม: