พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Undefined

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาตราจารย์แพทย์หญิง สุจิตรา นิมมานนิตย์ แพทย์หญิงประมวล สุนากร อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ๑-๓ ชั้น ๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี ค่ะ.

ภาพกิจกรรม: