การอบรม "การพยาบาลเด็ก ครั้งที่ 34"

Undefined

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรม "การพยาบาลเด็ก" ครั้งที่ 34 โดยมี คุณสุเนตรา เเก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในวันนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น Biopsychosocial care for hospitalized , ปัญหาโภชนาการในเด็ก เป็นต้น โดยเเพทย์เเละพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: