การพัฒนาส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่าวครบวงจร

Undefined

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมโรงพยาบาลเครือข่าย งานพัฒนาส่งต่อเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอย่างครบวงจร  โดยมีแพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู  เป็นผู้บรรยาย โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น  11 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

ภาพกิจกรรม: