กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Undefined

วันนี้ (3 เมษายน 2560) กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสมดุลของโครงสร้างร่างกายในเด็ก" โดยมีคุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้างานการพยาบาลคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการของสถาบันฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: