กลุ่มงานกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันฯ "มหัศจรรย์นิทานพัฒนาการสมวัย สู่เด็กไทย 4.0"

Undefined

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) กลุ่มงานกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดสัมมนาในหัวข้อ "มหัศจรรย์นิทานพัฒนาการสมวัย สู่เด็กไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก คุณขิ่ม สกุลนุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดย คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: