ตารางกิจกรรม

31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 วันหยุดเทศการปีใหม่ เปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน อ่านต่อ +
13 ตุลาคม 2560 วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (รัชกาลที่ 9) อ่านต่อ +
19 สิงหาคม 2560 รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560 อ่านต่อ +
9 สิงหาคม 2560 กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อ่านต่อ +
15 ก.ค. 60 - 31 ส.ค. 60 คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ชวนคุณแม่ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 สมัครร่วมโครงการ เลี้ยงลูก เก่งดี มีสุข ปรึกษาปัญหาเมื่อลูกเจ็บป่วย โดยแพทย์ประจำตัว จนลูกอายุ 2 - 3 ปี อ่านต่อ +
28 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 HUG FOR HOPE - บริเวณ ชั้นM ลานQ space ห้างสรรพสินค้า Emquartier อ่านต่อ +