การดูแลสุขภาพเด็ก

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่
ท้องผูกในเด็ก

งานมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ อดีตผู้อำนวยการ

วันที่19 พฤษภาคม 2560 ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ อดีตผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

มุทิตาจิต 80 ปี อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์

ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต 80 อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์
ผู้อำนวยการ ปี 2536 - 2540วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

กลุ่มงานกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันฯ "มหัศจรรย์นิทานพัฒนาการสมวัย สู่เด็กไทย 4.0"

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) กลุ่มงานกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดสัมมนาในหัวข้อ "มหัศจรรย์นิทานพัฒนาการสมวัย สู่เด็กไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก คุณขิ่ม สกุลนุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดย คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Undefined

วันนี้(16 พฤษภาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการบรรยาย Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง Pneumococcal conjugate vaccines : are really differences?

วันนี้(16 พฤษภาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการบรรยาย Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง Pneumococcal conjugate vaccines : are really differences? โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุม "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก"

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมในหัวข้อ "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก" โดยมี คุณณัฐธภา เดชเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Undefined

ประชาสัมพันธ์

  • 29 ธันวาคม 2559
    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารคาวหวาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ "รุ่งอรุณ เบิกฟ้า ๒๕๖๐" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. บริเวณ ลานชั้น ๑  หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
  • 10 มีนาคม 2560
    "ให้โอกาสรัก ให้โอกาสชีวิต" (Give Love a Chance, Give Life a Chance) ร่วมมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็กให้คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว กับ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด ครบวงจร
  • 18 พฤษภาคม 2560
    ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต 80 อาจารย์นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ปี 2536 - 2540วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Mockup Project banner