ประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรม

  • 28 - 31 ธ.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2557
    คลินิกสุขภาพเด็กดี (คลินิกพิเศษนอกเวลา) จะงดให้บริการฉีดวัคซีน
  • 30 - 31 ธ.ค. 2556 และ 1 ม.ค. 2557
    คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ปิดให้บริการ
  • 18 ธ.ค. 56 - 30 ม.ค. 57
    เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล.......ขออภัยในความไม่สะดวก

วีดีโอ

การดูแลสุขภาพเด็ก

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่
ท้องผูกในเด็ก

บทความวิชาการ

การวินิจฉัยและแนวทางการช่วยเหลือออทิซึม
การกระตุ้นพัฒนาการในระยะเริ่มแรก

สมัครรับข่าวสาร