งานเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2558

กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปี 2558 ณ ห้องจักรพันธุ์โปษยกฤต วันที่ 25 กันยายน 2558

Undefined

รายการพิเศษ "ด้วยพลังแห่งรัก 2" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Undefined

ประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรม

  • 31 ธ.ค. 2558 - 1 ม.ค. 2559
    คลินิกพิเศษนอกเวลา งดให้บริการ เปิดให้บริการเฉพาะแผนกฉุกเฉินเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.1415 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 2 - 4 ม.ค. 2559
    2 - 4 ม.ค. 2559 เปิดให้บริการ คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1415 (สายด่วนโรงพยาบาลเด็ก) ตลอด 24 ชั่วโมง

วีดีโอ

การดูแลสุขภาพเด็ก

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่
ท้องผูกในเด็ก

บทความวิชาการ

การวินิจฉัยและแนวทางการช่วยเหลือออทิซึม
การกระตุ้นพัฒนาการในระยะเริ่มแรก

สมัครรับข่าวสาร